BETHVALE BAKEN VAN LIG ( MARCH AND DRILL ) PROGRAM 2020

Opsomming:

Ons skool  Bethvale Primêr is nou al 4 jaar besig met hierdie program. Ons kamp van 2018 was ‘n heel eerste vir die Noordelike Areas van Port Elizabeth. Toegewyde lede van ons personeel , beheerraad , hoof , nie-doserende personeel ,ouers en SAPS het saamgekom om geskiedenis te maak. Die resultaat was ‘n 3-dae lange kamp op ons skoolterrein waar 32 seuns hul staal moes wys met dril passies. Oud Springbokke , hoë geplaastes, pastore,  lede van alle vlakke van ons samelewing het hul tyd opgeoffer om met die seuns te deel.

 

Die program wat gedryf word deur Die Departement van Onderwys en Die Suid Afrikaanse Polisiediens is oorspronklik afkomstig uit Kaapstad.

Dit het tot stand gekom a.g.v hoë vlakke van bende bedrywighede,geweld en dwelms wat skoolgaan in die Wes- Kaap hewig ontwrig het. Dissipline het eerste in die slaggebly en skole moes noodgedwonge alternatiewe vind om dit aan leerders te leer.

 

Omdat die program vir die laaste dekade sulke goeie resultate gelewer het moes dit noodwendig deur die staatsentiteite na ander provinsies uitgebrei word. Veral dié waar met dieselfde probleme as die Westelike Provinsie geworstel word.

 

Doelwitte:

Die waardes wat ons aan die kadette wil oordra naamlik : DISSIPLINE ,DETERMINASIE EN TOEWYDING is ook die lese van die groep. ( DISCIPLINE ,DEDICATION and DETERMINATION )

Die Bethvale span het van 32 tot 95 kadette gegroei. Die idee is om die outjies die kuns van luister aan te leer, en dan ook om opdragte te intepreteur en dien ooreenkomstig uit te voer.

 

Hierdeur  word beoog om ‘n leerder se sin van dissipline en onderwerping aan gesag as waarde aan te kweek. Sodoende word elk van daardie kadette ambassadeurs wie ander leerders kan beinvloed en mettertyd ons gemeenskap beinvloed. Ons beoog ook om ons kadette te laat deelneem aan die jaarlikse plaaslike kompetisie waar wenners ook na provinsiaal kan deurdring.

 

Beplande Program:

Hierdie jaar word beoog om ‘n gesamentlike kamp van 3 laerskole (Bethvale Primêr, Sanctor Primêr en Cedarberg Primêr) en 3 hoër skole  ( Bertram S.S.S. , Chatty S.S..S en Arcadia S.S.S.) op verskillende naweke te hou. Die doel is om die program na soveel moontlike uit te brei en elke skool sal 40 leerders betrek asook onderwysers wie die program sal toepas by skole.

Dit sal ook ‘n eerste in Port Elizabeth wees en ons is baie opgewonde daaroor.  Die program sal weereens deur talle SAPS lede, SANW lede en lede van Suid Afrikaanse vloot ondersteun word. Die kamp word beoog vir die eerste week van die Junie vakansie.

 

Media ondersteuning:

Omdat ons bewus is dat  nuus uit die Noordelike gebiede nie altyd gunstig of positief is ni,e beoog ons om n baken van goeie nuus te word. Dus sal ons gereeld berigte oor die program plaas om die gemeenskap op hoogte te houe en andere te motiveer.

Ons oefen op Donderdae en sal van tyd tot tyd verskillende mediahuise nooi om die skool te besoek sodat hulle ‘n gevoel kan kry van waarmee ons te make het.

Om moontlik ‘n berigte te plaas en ander skole en ouers in te lig rondom die doel van die program.

Om leerders aan te moedig deurdat hulle kan sien dat positiewe bydrae tot soms tot groter en mooier dinge kan lei.

Om moontlik by te drae tot die renaissance van waardes in ons  woonbuurtes en ‘n ommekeer in wetteloosheid in Port Elizabeth.

 

’n Spesiale dank aan Mnre.- C. Abrahams , D.Chandler en P.Ludall asook Me.- S. Jacobs , S. Adams en V. Couldridgewerk uitstekende werk oor die paar jaar.

 

Byvoorbaat dank:

 

VEILIGHEID en SEKURITEITS ONDERWYSER (BEAMPTE) BETHVALE PRIMÊR

 

M.F. JACOBS