Dag 1: Skryf die Getalname van die volgende:

250: twee honderd en vyftig

264: twee honderd – vier – en sestig

269: _________________________________________________________

271: _________________________________________________________

275: _________________________________________________________

282: _________________________________________________________

283: _________________________________________________________

290: _________________________________________________________

301: _________________________________________________________

Skryf die getalsimbole van die volgende:

Twee honderd – vyf – en vyftig = ____________

Twee honderd – sewe – en tagtig = ___________

Drie honderd – en – elf = ___________

Drie honderd – een – en – twintig = ____________

Drie honderd – vier – en – dertig = ____________

Skryf die plekwaarde van die volgende:

132 = 1 honderde + 3 tiene + 2 ene

149 = ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________

166 = _____________________________________________

178 = _____________________________________________

196 = _____________________________________________

 

 

Dag 2: Kom ons tel in 2

 

Skryf die waarde van die onderstreepte getal:

Onderstreep die grootste getal:

36         33          63

100       120       110

87          78         98

224        242       234

 

Onderstreep die kleinste getal:

45          54          64 

96          69           87 

135        153        125

250        251        215 

 

Dag 3: Skei die volgende getalle

196 = 100 + 90 + 6                                      203 = 200 + 0 + 3 

225 =                                                           250 =

287 =                                                           311 =

346 =                                                           377 =

 

 

Optel en Aftrek

Vermenigvuldig:

Dag 4: Voltooi die volgende patrone

199; 198; _______; _______; 195; ______; ______; _______; 191.

210; 220; ______; ______; _______; 260; _______; _______; 290; ______.

340; 336; ______; ______; _______; 320; _______; 312; ________; 304.

350; 355; _______; _______; _______; 375; ________; ________; 390; _____; 400.

Skryf die naam van die 2D vorms:

 

Verdubbel en Halveer:

Dag 5: Voltooi die volgende:

Datahantering

Die piktogram hieronder wys hoe kinders in graad 3 skool toe kom.  

SLEUTEL:              = 2 Kinders

 

Gebruik die informasie om die vrae te beantwoord.

  1. Hoeveel kinders reis per motor? ____________________
  2. Hoeveel kinders stap skool toe? ____________________
  3. Hoeveel kinders is daar altesaam in graad 3? ______________________
  4. Hoeveel kinders ry met ‘n fiets skool toe? ___________
  5. Hoeveel kinders reis per bus? __________________