Geagte ouers

Hoop dit gaan goed met u en die leerders tuis.
Hier is n handleiding van wat die leerders vir kwartaal 2 moet leer en speel by
die huis gedurende lockdown.

 

Hulle moet die volgende herken saam met die woorde:

 Vorms(vierhoek,sirkel,driehoek,reghoek,oval,vlieer)
 Dae van die week (Bou sinne bv. “Vandag is dit Maandag,en hoe die
weer lyk op daai dag bv.Dit is koud)
 Maande van die jaar

 

Geletterheid
Leerders moet die volgende klanke herken met woorde:
Hier is a paar woorde wat ons in die klaskamer gebruik,ouers maag ook hulle
eie woorde byvoeg.
Aa- appel,akker,ambulans
Bb- bad,bal,baba,ballon,bus,borsel
Cc- cd
Dd- dak,das,drie
Ss- sout,sop,seep,slak,slang,sop,ster,son
Tt- tent,trui,tas
Pp- pop,pot,pan,pen,peer

 

Aktiwiteit-Trek lyne op ‘n blaai en verdeel dit op in blokke, skryf die klank bou
op die blaai en skryf dan die woorde wat saam die klank begin in die blok. Laat
leerders dan die prentjie teken of die prentjie in a tydskrif gaan opsoek en in
die blokkie plak.

 

Wiskunde:
 In die eerste kwartaal het ons die getalle 1,2,3 met woorde
gedoen,ouers moet voortgaan met 4,5 en 6. Leerders moet nommers
met die woorde herken.
 Aktiwiteit- Op n blaai teken 6 blokkie. Merk elke blok 1-6. Laat leerders
kies wat hulle gaan gebruik bv. Speel blokkies,klippe,was
pennetjies,knoppies,pasta soos macaroni ens. Leerders moet dan die
regte getal by die regte nommer plaas.
 Tel 1-10 en terug van 10-1
 Moet ‘n legkaart kan bou van 12 stukke(As leersers nie legkaarte by die
huis het nie dan kan u hulle hulp om een te maak)

Stap 1- Laat hulle n prentjie uit ‘n tydskrif kies
Stap 2- Trek lyne op die prentjie, maak seker dat dit in 12 stukke
opgebreek gaan word
Stap 3- Plak die prentjie op karton of hard papier
Stap 4- Laat die leerder die prentjie uitknip op die lyne
Leerder kan nou oefen om die stukke wee bymekaar te kry.

 

Lewensvaardigheid
Onthou graad R leerders leer deur speel, so as hulle speel kan ouers ook
die geleentheid vat om hulle te leer.
Bv. Leerder speel met ‘n tee stellitjie,hulle kan dan wiskunde oefen
-Gooi 4 lepels suiker in
-1 tee sakkie
-2 lepels koffie
Op die selfde tyd doen hulle ook taal ontwikkeling met woorde soos
warm en koud, min en meer(teen oorgestelde)

Klei
As hulle nie het nie kan u vir hulle maak,dit is baie maklik(Sal onder die
resep bysit)
 Met die klei moet hulle die volgende kan vorm:
-nommers
-klanke
-Hulle naam bou
-Hulle eie verbeelding gebruik
Klei hulp ook om die vinger spiere te versterk en in die einde van die dag
sal dit hulle handtjies ontwikkel om te leer skryf.

Liggaamsopvoeding
-Tou spring
-Hardloop
-Spring
-Bal gooi en vang

 Hand en oogkoordinasie is oog baie belangrik
Leerders kan rolbal speel met 2L bottels en ‘n bal.

Vind asseblief hierby aangeheg

Dankie
Mej.L.Weitz