Diftonge

 

Teken ’n wolkie om elke diftong in die sinne:
1. Die toe deur.
2. ’n Ou uil lê in die bed.
3. Toe ek jonk was, het ek gehuil.
4. Die eier is gebak.
Vul die korrekte diftong in vir die woord wat by die prentjie pas.

 

 

Skryf nou een sin met elk van die volgende diftonge, in jou klas
werkboek: